dijous, 18 de març de 2010

Més aquarel.les de La Fosca.

Feu un exercici comparatiu. Uns potencíen més l´espai vüit, d´altres la sorra de la platja, d´altres el celatge...uns els colors més realistes i d´altres i d´altres pujen més el cromatisme. Les maneres de fer la pinzellada, uns més delicada i d´altres més expressiva. cadascú sense adonar- se esta expresant la seva manera de llegir el paisatge i de sentir-lo.