dimarts, 13 de setembre de 2011


... i més pintors que pinten... i que riuen....i que mengen...