dijous, 16 de setembre de 2010

Primers contactes al matí amb la zona de treball.